Mengenal Lambang Simbol dan Bendera Hizbul Wathan

Lambang Simbol dan Bendera HW "Hizbul Wathan" Ppt

Dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan antara Lambang dan Simbol memiliki perbedaan yang sangat mencolok, walaupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia - simbol diartikan juga dengan lambang. 


Lambang Hizbul Wathan


Lambang Hizbul Wathan adalah lingkaran dengan gambar matahari bersinar utama dua belas dengan monogram HW di tengahnya. Sinar matahari berjumlah dua belas bermakna bahwa setiap anggota Pandu HW diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Simbol Hizbul Wathan
Simbol Hizbul Wathan adalah sebagai jati diri anggota Pandu HW yaitu berupa lingkaran dengan gambar sekuntum bunga melati di dalamnya, serta sebuah pita bertuliskan "Fasthabiqul Khairat" dalam huruf arab yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. 

Kuncup bunga melati dengan daun mahkota berwarna putih berarti suci, berjumlah lima helai bermakna rukun Islam. Daun kelopak berjumlah enam bermakna rukun Iman dan dua lembar daun bermakna dua kalimat syahadat, ditopang oleh selembar pita berbentuk mulut tersenyum bermakna pandu ini selalu bahagia.


Bendera Hizbul Wathan
Bendera resmi Pandu Hizbul Wathan berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjangnya dua berbanding tiga. Di dalamnya berisi enam garis hijau yang bermakna rukun iman dan lima garis kuning yang bermakna rukun Islam. Di sudut sebelah kiri atas terdapat lambang HW berwarna putih di atas dasar persegi panjang hijau, dengan ukuran lebar dan panjangnya masing-masing sepertiga lebar dan sepertiga panjang bendera

0 comments